Preklady

Do angličtiny (zo slovenčiny, češtiny a ruštiny)
Do slovenčiny (z angličtiny, češtiny a ruštiny)


podrobnosti

Jazyková úprava textu

Jazyková a štylistická úprava textov a korektúry textovpodrobnosti