PhDr. Daniela Bačíková pôsobila 10 rokov ako redaktorka a jazyková redaktorka v knižnom vydavateľstve, neskôr pôsobila v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, kde sa slovenčine venovala na najvyššej - akademickej - úrovni. Venuje sa jazykovej úprave, korektúre a revízii rôznych druhov textov.