Zabezpečíme pre vás preklady textov:


  • do angličtiny zo slovenčiny, češtiny a ruštiny
  • do slovenčiny z angličtiny, češtiny a ruštiny

Preklady zo sféry práva (aj smernice a nariadenia EÚ), ekonomiky, životného prostredia, školstva, vzdelávania, jazykovedy, ako aj zmluvy, reklamy a pod., teda takmer všetky texty okrem exaktnej matematiky, fyziky a pod. Ďalej je to oblasť farmácie, konkrétne klinické skúšanie.