PhDr. Daniela Bačíková sa dlhodobo úspešne venuje prekladateľskej činnosti. Vyštudovala angličtinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako redaktorka a jazyková redaktorka, neskôr pôsobila v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied a vyučovala slovenčinu (aj cudzincov) a angličtinu na Univerzite Komenského.


Počas pôsobenia na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny získala množstvo skúseností s prácou v medzinárodných organizáciách a ich výboroch (Medzinárodná organizácia práce v Ženeve - ILO, Rada Európy v Štrasburgu - CoE, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v Paríži - OECD, Európska komisia v Bruseli - EC, OSN v New Yorku a pod.) Bohaté skúsenosti z práce v oblasti sociálnych vecí, práce a rodiny zúročila v množstve prekladov z tejto oblasti.


Referencie:

12 rokov prekladala prostredníctvom agentúry pre Slovenský plynárenský priemysel (SPP - distribúcia a eustream) a Naftu Gbely. Prekladá aj pre medzinárodnú prepravnú spoločnosť DPD a rôzne farmaceutické firmy.


DPD SPP SPP Distribúcia eustream Nafta Gbely